Sydneys tunnelbana genomför höghastighetstester

Prototyp av en Alstom Metropolis konstruerad för Sydney Metro, som visades för första gången 2017 på Sydney Royal Easter Show. Bild: Alstom

För närvarande testas Alstoms Metropolis-tåg i Sydneys tunnelbana. Det handlar om så kallade dagsljusprov inom den australiensiska stadens tunnelbanenät, där det är vanligt med hastigheter på 100 km/h.

Ett testtåg nådde nyligen 110 km/h på bannätets förhöjda del mellan Rouse Hill och Kellyville i Sydneys förorter. Syftet var att utvärdera tågets stabilitet och bromsförmåga.

Den första etappen av Sydneys tunnelbanelinje från Rouse Hill till Epping och Chatswood kommer att öppnas under andra kvartalet 2019.

Hittills har Alstom levererat 10 av tågbeståndets 22 sex-vagnståg. Dessutom  har man avverkat 10 000 testkilometer i Sydney.

Testserien, som går ut på att granska tillförlitlighet, bromsning och prestanda kommer snart att förlängas för att inkludera även den nya 15 kilometer långa dubbelborrade tunneln mellan Bella Vista och Epping.

Källa: IRJ