Så kan en Öresundsmetro stärka Nordens hetaste jobbregion

För att stärka arbetet med att förverkliga en Öresundsmetro bildas ett metroråd med näringslivet och akademin på både den svenska och danska sidan Öresund. Bild: Malmö Stad

En ny studie visar att en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö snudd på fördubblar befolkningen, från 1,3 till 2,3 miljoner personer, som får max en timmes resa till andra sidan Öresund. För att stärka arbetet med att förverkliga en Öresundsmetro bildas ett metroråd med näringslivet och akademin på både den svenska och danska sidan Öresund.

När den nya fasta förbindelsen under Fehmarn bält mellan Danmark och Tyskland blir verklighet växer också en ny nordeuropeisk storregion fram med bland annat Hamburg, Köpenhamn och Malmö.

Med Fehmarn bält-förbindelsen kortas restiden mellan Köpenhamn och Hamburg till 2,5 timmar. Rörligheten inom den nya regionen kommer att öka, med Malmö-Köpenhamn som en viktig knutpunkt.

Idag på konferensen Fehmarn belt days i Malmö presenterade Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen det nya partnerskapet Öresundsmetro Executive. Ordförande blir Jørn Neergaard Larsen, tidigare arbetsmarknadsminister och vd för Dansk Arbejdsgiverforening.

Partnerskapet blir ett danskt-svenskt forum för dialog mellan företrädare från näringslivet, akademin och Öresundsmetronprojektets parter. Syftet är att höja kvalitén i det fortsatta arbetet med att förverkliga den nya metrolinjen och få nödvändig kunskap om hur båda länderna drar störst fördelar av Öresundsmetrons effekter.

En Öresundsmetro skulle skapa tillväxt i regionen på båda sidorna Öresund och stärka regionens internationella konkurrenskraft, har tidigare förstudier visat.

På konferensen presenterade Katrin Stjernfeldt Jammeh och Frank Jensen en studie som visar hur en markant kortare restid över Öresund för med sig en större och mer sammanhängande arbetsmarknad.

Med en Öresundsmetro beräknas befolkningen som bor på max en timmes avstånd från Malmö C eller Köpenhamn H öka från 1,3 miljoner till 2,3 miljoner personer. Antalet arbetsplatser som kan nås inom en timme från de båda knutpunkterna beräknas öka från 800 000 till 1,3 miljoner.

En annan viktig poäng med metron är att avlasta Öresundsbron. När Fehmarn bält-förbindelsen är färdig blir det trångt på bron när godstrafiken och trafiken med höghastighetståg ökar betydligt. Att komplettera dagens persontrafik med Öresundståg är nödvändigt för att det inte ska uppstå en flaskhals på Bron.

– Öresundsmetron gör det möjligt för både Sverige och Danmark att säkra den fulla potentialen och nyttan som Fehmarn Bält-förbindelsen innebär. Metron är av strategisk betydelse för norra Europas hetaste arbetsmarknad men också för den svenska exporten när metron avlastar Öresundsbron. Norden har nu en möjlighet att bli en mer betydelsefull punkt på den europeiska kartan och jag välkomnar företrädarna från näringslivet och akademin till det nya Öresundsmetro Executive i den ambitionen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

–Med en Øresundsmetro kan vi tage et afgørende skridt mod at skabe en international, førende metropol, hvor vi kan realisere visionen om et større og mere integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen. En stor gevinst for både erhvervsliv og borgere på begge sider af Øresund. Øresundsmetroen er nøglen til at fremtidssikre vores region og hele Danmark og Sverige, så vi kan udvikle og tiltrække de rette kompetencer og investeringer, säger Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn.

Fakta
• En Öresundsmetro mellan København H och Malmö C kommer att avgå varannan minut med en restid på ca 20 min (med 5 stationer på vägen).
• Byggkostnaden för en Öresundsmetro är uppskattad till att kosta cirka fyra miljarder euro inklusive ett risktillägg på 50 procent.
• Projektet finansieras i huvudsak av intäkter från resandet, med möjlighet till EU-finansiering samt användandet av överskottet från Öresundsbron när den är återbetald.
• Malmö och Köpenhamns projektfas, som medfinansieras av EU genom Interreg, pågår fram till 2020. I projektet kommer fortsatta analyser, kommunikation och dialog med intressenter om Öresundsmetron att ske.
Källa: Malmö stad