"Många företag vill bedriva järnvägstjänster på Sørlandsbanan"

Sandnes station vid Sørlandet-linjen i Norge. Foto: Hallvard Nygård/Wikipedia CC by SA 3.0

Det norska järnvägsdirektoratet bekräftade den 22 maj att landets första konkurrensbegränsade koncession för driften av passagerartjänster på det nationella nätverket kommer att tilldelas i oktober, senare än vad som tidigare planerats.

Trafikpaket 1 börjar nu i december 2019 och omfattar långdistans- och regionaltjänster på Oslo-Kristiansand-Stavanger Sørlandet-linjen, tillsammans med filialen till Arendal.

- Vi har fått många välförberedda erbjudanden från företag som vill bedriva tjänster på Sørlandet-linjen, säger direktörens direktör för inköp av passagerartransporter Svein Horrisland. 

- För att säkerställa kvaliteten på arbetet när det gäller att utvärdera erbjudanden och lika behandling av leverantörerna, behöver vi mer tid."

För att möjliggöra denna förändring i upphandlingsschemat förlängs det nuvarande avtalet med norska järnvägar (NSB) med sex månader.

Förseningarna kommer att påverka tidsplanen för trafikpaket 2, som inkluderar Trondheim-Bodø Nordlandslinjen, meråkerlinjen och regionala tjänster i Trondhemområdet. Detta kommer inte att beviljas förrän i mitten av 2019, med koncessionen nu börjat inledas i juni 2020.

Schemat för paket 3, som omfattar tjänster på linjen Oslo - Bergen, förblir oförändrat, med anbudsinfordran påbörjad under första kvartalet nästa år. Detta kontrakt kommer att tilldelas i december 2019 med beredskap för ett startdatum för december 2020.