Antalet resor med NSB fortsätter att öka

Foto: Peter Fiskerstrand

Efter årets första åtta månader visar siffrorna att antalet resor med NSB fortsätter att öka. I slutet av augusti hade NSB Persontog 8,1 procent fler resenärer än under samma period förra året. NSB hade 44.450.208 resenärer de första åtta månaderna 2018, mot 41.131.781 resenärer under samma period 2017. NSB Gjøvikbanen hade under samma period 1,031,930 resenärer, mot 979 tusen resenärer under samma period 2017.

– Att tillväxten fortsätter år efter år är mycket tilltalande. Det betonar att vi har ett erbjudande som det finns ett växande behov av och som människor använder varje dag. Det visar också att möjligheten att kunna arbeta på tåget gör det till ett prioriterat transportmedel. Att så många tar tåget är viktigt för miljön och att få den totala trafiken, särskilt runt städerna, att flyta friktionsfritt, säger Arne Fosen, vice vd för NSB Persontog.

Ökningen av antalet resenärer betyder att det ibland finns många ombord, särskilt under högtider och särskilt i östra Norge. Då upplever tyvärr människor en viss trängsel.

– Det kommer regelbundet allt fler tåg på spåren och vi arbetar för att använda tåg och tidtabellen har vi det bästa för våra kunder, betonar Arne Fosen.

För att få ännu bättre tågtjänster är Bane NORs arbete med en bättre infrastruktur avgörande.

– Den viktigaste orsaken till nöjda kunder är att tågen kommer och går när det ska. Därför kvaliteten på strömförsörjning, signalsystem och räls avgörande för våra kunder och för oss i NSB, avslutar Arne Fosen.