Svenskt Kvalitetsindex : MTR Express på första plats av Sveriges tågbolag

MTR Express behåller sin position med högst betyg i Svenskt Kvalitetsindex. Foto: MTR Express

I Svenskt Kvalitetsindex 2018 placerar sig MTR Express på första plats av Sveriges tågbolag.”Svenskt Kvalitetsindex är en viktig undersökning eftersom den är oberoende, mäter flera parametrar, och innefattar ett stort antal resenärer. Det är självklart glädjande att vi för tredje året i rad rankas högst av alla tågbolagen” säger MTR Express vd Mats Johannesson, i ett pressmeddelande.

Mätningen genomfördes i delar av april och maj månad då flera allvarliga fel i infrastrukturen inträffade i Trafikverkets anläggningar. Tidigare mätningar har visat att punktlighet är den enskilt viktigaste frågan för resenärerna.

– Det är tråkigt att vi tappar i index mot flyget mätt under en period där tågtrafiken drabbas av infrastrukturfel utanför vår kontroll. Våra egna mätningar för just den perioden avviker klart negativt för kunders nöjdhet jämfört med resten av året. Trots felen är det ett styrkebesked att vi hittills i år har presterat en högre punktlighet än samtliga tåg- och flygbolag mellan Stockholm och Göteborg, säger Mas Johannesson.

Av alla transportaktörer hamnar Nettbuss Bus4You för åttonde året i rad i topp med ett index på 79,2. Det är jämnt mellan flygbolagen där BRA får 71,4, Norwegian 71,1 och SAS 69,9. MTR Express index på 69,6 är något lägre än SAS men mer än 10 enheter högre än SJ som i år hamnar på 59,4.