Övergripande fokus på kundupplevelse i Danmark

Foto: DSB

Framöver kommer buss- och tåg- och tunnelbaneresenärer i Danmark få ge sina synpunkter på reseupplevelsen där fokus kommer att ligga på den samlade kundupplevelsen oavsett transportslag.

Alla företag som ingår i Bus- & Tog-samarbetet - bland andra Sydtrafik, DSB och Metroselskabet – deltar i undersökningen.

– Med den nya, gemensamma kundtillfredsställelseanalysen får vi ett nytt gemensamt verktyg för att dela erfarenheter med varandra och se till så att kollektivtrafiken är bättre anpassad till kundern, säger ordföranden för Bus & Tog-samarbetet Jan Sigurdur Christensen, tillika direktör för DSB Commerciel i ett pressmeddelande.

Tanken är att analysen ska visa tillfredsställelsen med hela den sammanhängande resan, då respondenterna inte intervjuas under resans gång med ett specifikt transportmedel, utan efter resan med buss, tåg eller tunnelbana.

– Det är unikt att vi får den tvärkunskapen, vilket kan gynna våra kunder i det gemensamma samarbetet vi har inom Bus & Tog. För de flesta kunder som de många företagen kör varje dag består resan av flera olika transportslag. Så att få en inblick i hela kundens resa ger oss bättre möjligheter att göra något för att öka den totala tillfredsställelse i kollektivtrafiken, säger Jan Sigurdur Christensen.