Eneroth ville inte ge besked om Sydostlänken

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jann Lipka / Regeringskansliet

Nyligen var Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på besök i Blekinge. Under dagsturen besökte statsrådet bland annat ett åkeri i Olofström, mötesplatsen NetPort Science Park samt företaget Storegate i Karlshamn. Under besöket uttalade sig även Eneroth om järnvägsinvesteringar i regionen, däribland Sydostlänken. ”Jag får ännu inte ge några besked om enskilda objekt i infrastrukturplanen” sade han till tidningen Sydöstran.

Järnvägssträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana, även kallad Sydostlänken, har utretts för framtida tågtrafik. Enligt Trafikverkets ställningstagande så skulle Sydostlänken ge positiva effekter för näringslivet och skapa goda kommunikationer från norra Sverige och Göteborg, till Blekinge och vidare ut till östra Europa och Asien.
Godstrafikprognoserna som ligger till grund för utredningen kring nyttan av Sydostlänken innehåller osäkerheter, men visar ändå på den potential som Sydostlänken kan innebära. Trafikverket bedömer därför att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande planöversyn.
Men om Sydostlänken är med i infrastrukturplanen är ännu oklart. 
- Regeringen vet mycket väl om önskemålen när det kommer till Sydostlänken, och jag känner till frågan mycket väl. Det kommer ett besked inom någon vecka, sade Tomas Eneroth till Sydöstran vid sitt Blekingebesök den 15 maj.  
Källor: Regeringen, Trafikverket, Sydöstran