Olofströms kommun oense med Trafikverket om Sydostlänken

Sydostlänken finns med i den Nationella planen för transportsystemet. Foto: Trafikverket

Kommunen och Volvo är oense med Trafikverket om bygget av Sydostlänken.

– Vi är inne i en process, men vi har olika åsikter om var bygget ska inledas, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson (S), till Sydöstran.

Sydostlänken ska byggas. Det är alla inblandade överens om. Men Trafikverket vill börja arbetet i Älmhult och sedan jobba sig nedåt mot Karlshamn. Det vill inte Olofströms kommun och Volvo.

– Nej, det tycker vi är att börja i fel ände. Sträckan Olofström- Karlshamn måste prioriteras det är oerhört viktigt för oss, säger Sara Rudolfsson.

För Volvos del är det en väsentlig  skillnad om företaget kan använda järnvägen om ett år i stället för om fyra år. Sydostlänken finns med i den av regeringen fastställda Nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande plan för perioden 2022-2033.