Polen och Litauen samarbetar om gränsöverskridande godstrafik

Mockava intermodala godsterminal nära stadens järnvägsstation och vid den litauisk- polska gränsen, omfattar 40 hektar tomt, lämplig för godshantering på järnväg och andra logistiktjänster. Mockava järnvägsstation är den enda stationen i Litauen, som har direktanslutning till Polens järnvägsnät och fungerar som en port för de baltiska staterna till EU: s järnvägssystem. Foto: Moscavas Terminalas

Polens största järnvägstransportör, PKP Cargo och Litauiska järnvägar (LG) tecknade ett omfattande samarbetsavtal den 10 maj. Båda parterna eftersträvar effektivare och smidigare hantering av gods vid de båda ländernas gränsövergångar.

Vid ett möte i Warszawa kom presidenten för PKP Cargos styrelseordförande, Czesław Warsewicz och LG: s generaldirektör, Egidijus Lazauskas, överens om att de två företagen skulle undersöka möjligheten att använda Mockavas och Kaunas intermodala terminaler i Litauen för att hantera containrar som transporteras från Kina till Polen. Dessutom ska parterna digitalisera fraktdokument och börja använda sig av CIM-meddelanden för gods som har EU som destination.

- Att upprätthålla operativa kontakter gör det lättare att lösa problem och förbättra kvalitén för vår verksamhet, samtidigt som vi hanterar belastningar när det gäller gränsöverskridande trafik vid övergången mellan 1520 millimeters och 1435 millimeters spårvidd, sade PKP Cargos VD, Czesław Warsewicz.

Källa: IRJ