Tågförseningarna ökade under första kvartalet

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll. Diagram: Sj

Antalet försenade tåg i Sverige fortsätter att växa, enligt senaste statistik från Sj. Det handlar framförallt om säsongbetingade förseningar, men inte enbart. Trots saneringar och reparationer av räls och teknik ökar antalet timmar av förseningar i svensk tågtrafik.

Efter att antalet timmar av förseningar i svensk tågtrafik hade ökat från 76,100 timmar till 77,200 timmar mellan 2013 och 2016 blev en marginell förbättring under 2017.

- Antalet timmar då tågtrafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade eller akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år, meddelar SJ i ett färskt pressmeddelande.

Senaste siffror visar därmed att förseningarna ökade igen markant under årets första kvartal för både långdistans- och medeldistanståg.

- Man måste komma ihåg att vi har fler tåg att köra nu än för fyra år sedan, så det blir mer förseningar, säger Trafikverkets biträdande planeringschef Tommy Jonsson.

Trafikverket är nu redo att kartlägga hur den svenska regeringens ökade finansiering på 125 miljarder kronor för underhåll av järnväg under de närmaste elva åren kan användas optimal.

- Det är ett stort projekt och vi arbetar ihärdigt på det. Men nästan lika stor del av felen ligger hos järnvägsfordonen, som är SJs ansvar", noterade Jonsson.

Klagomål om förseningar på järnvägsnätet är vanliga i Sverige.

Tidigare siffror att landets snabbtåg tillhör de främsta i Europa och bland de främsta internationellt när det gäller att inte komma fram i tid, med endast 66 procent av tågen nådde sina destinationer inom fem minuter av deras avsedda ankomsttider mellan åren 2008 och 2015.

Många bansträckor har järnvägsspår som kräver omfattande underhåll. Vissa av dessa banor har använts till och med sedan 150 år.

Källor: Trafikverket/ Local