Våravstängning av Mälarbanan

Sundbybergs station på Mälarbanan. Foto: Christer Wiik

Trafikverket meddelar att myndigheten från och med 9 maj till 14 maj stänger av Mälarbanan, mellan Sundbyberg och Jakobsberg, i båda riktningarna. Det handlar om spårarbeten mellan Spånga och Barkarby där Trafikverket och dess entreprenörer är i full gång att bygga ut banan från två till fyra spår. 

I projektet byter man ut fundament till kontaktledningar, schaktar och lägger ut makadam. Man arbetar även vidare med ny plattform vid pendeltågstationen i Spånga, med bullerdämpande skärmar och med nya gång- och cykelvägar.
Källa: Trafikverket