CeMat ”tjuvstartar” på årets Hannovermässa.

Presenteras på årets CeMat i Hannover: Nyligen har teknologibolaget och premium- däcktillverkaren Continental officiellt lanserat sin nya digitala däckövervakningsplattform för kommersiella flottor, ContiConnect ™. Foto: Continental AG

Samtidigt med årets Hannovermässa organiseras världens största och viktigaste mässa för intralogistik i samma mässområde i Hannover.  CeMat startar redan den 23 april, alltså en dag före öppnandet av Hannovers industrimässa. CeMat pågår till den 27 april.

Intralogistik handlar om att organisera, implementera och optimera intern logistik.

Mässan hålls bara vartannat år, och i en bransch där utvecklingen sker så snabbt så att det är viktigt för affärsgrenens företrädare att vara närvarande när mässan öppnar sina portar.

Fler och fler företag upptäcker hur viktigt det är med optimala, interna logistiklösningar. Idag ligger den största potentialen för kostnadsreduktion och innovation bara inom intralogistik.

Inom intralogistik anses CeMat vara den viktigaste mötesplatsen för industrin där små och stora aktörer från hela världen möts och presenterar sina produkter och företag. En storslagen samling av maskiner, utrustning, mekanik och tjänste visas på intralogistikmässan. 

Förra gången hade CeMAT över 55 000 besökare, och logistikmässans intressanta utställningarna brukar locka också människor utanför branschen. Med över 1000 utställare från mer än 40 olika länder och omkring 55 procent från utlandet är ett klart tecken på internationellt intresse. Alla områden inom intralogistiken är väl representerade.

Mässan är indelad i 5 undergrupper. Inom "Move & Lift" ligger fokus på materialhantering och lyftteknik, däribland utställda kranar, lastbilar och arbetsplattformar. På "Store & Load" hittar besökaren redskap i automatiserade och manuella lagerlösningar som pallar, containrar och lastutrustning. 

"Pick & Pack" visar specialutrustning inom beställnings- och paketlösningar utöver mät- och väglösningar. "Logistik IT" presenterar de senaste och intelligenta systemen exempelvis inom kontroll, spårning och VMS. "Manage & Service" är ett separat område där konsulter och rådgivare presenterar sina tjänster inom logistik, fastigheter, finans och transport.

Utställningen sträcker sig över 80 000 kvadratmeter med imponerande infrastruktur. Allt detta, förutom en bra service, garanterar för att branschens företrädare på mässan får uppleva ett trevligt och intressant besök. Indelningen av de olika områdena och ständigt cirkulerande bussar bidrar till största möjliga åtkomligheten på mässan.