Nytt tunnelbanekontrakt undertecknat för Toulouse

Siemens metrotåg, VAL 208 NG2 anländer till stationen Basso Cambo på linje A i Toulouse. Foto: Wikipedia/Youtube, Kredit: BillyFlorian

Franska staden Toulouse kollektivtrafikbolag Tisséo Communities och dess Tisseo Engineering-dotterbolag har undertecknat ett kontrakt med ett konsortium, som leds av företagen Systra och Arcadis om etablering av en systemprojektledning för stadens tredje tunnelbanelinje.

Kontraktet stadgar alla de nödvändiga tekniska system som behövs för den 27 kilometer långa automatiserade linjen och dess 20 stationer inklusive underhållet och anskaffande av rullande materiel.

Dessa system innefattar alltså tågen, automatiserade och icke-automatiserade styrsystem, centraliserade styrsystem och plattformsskärmadörrar samt spår-, drift- och underhållsutrustning.

Den nya linjen kommer att transportera resande från stationen Colomiers nära Toulouse-Blagnacs flygplats österut via stadens centrum och till endstationen Labège i sydöstra delen av staden.

Sträckan kommer att förses med en övergångs- förbindelse till tunnelbanelinje A vid Matabiau och till linje B på La Vache och François Verdier och kommer att betjäna de tre största sysselsättningszonerna i staden där det bor 1,3 miljoner människor.

Systra genomförde preliminära undersökningar om den nya linjen mellan 2016 och 2017, medan dess dotterbolag Systra Foncier säkerställde ett större förvärvsavtal för projektet tidigare i år.

Arcadis samarbetar också med Tisséo Communities genom ett ramavtal. Parterna har kommit fram till vissa innovativa tekniska lösningar och/eller alternativ. Dessutom tilldelades företaget ett kontrakt för miljöprojektledning och för att sammanställa stadgande dokumentation för projektet.

Källa: IRJ