Oslo-Stockholm 2.55 om nya stambaneförslaget från regeringen

Siemens höghastighetståg Velaro Eurostar, med en topphastighet på 320 km/h. Foto: Siemens

Nya förbindelser mellan Stockholm-Malmö och mellan Stockholm-Göteborg
 

Enligt uppgifter kommer de nya stambanorna anpassade för höghastighetståg vara på plats till 2045 och kostnaden ska rymmas inom en ram som är lägre än de 230 miljarder som hittills diskuterats.  Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55, skriver i ett inlägg att han i i grunden tycker det är en bra satsning för Sverige. ”Det behöver byggas mer järnväg som bidrar till tillgänglighet, regionförstoring och hållbarhet i Sverige”. Men han riktar också kritik mot finansieringslösningen.

”Om de nya järnvägarna ska finansieras med anslag inom ramen för de nationella transportplanerna uppstår två stora problem. Dels blir genomförandetiden väldigt lång och därmed också tiden innan nyttorna av dessa kan räknas hem. Om de 230 miljarderna som de nya järnvägarna beräknas kosta ska finansieras på det sätt som vi är vana vid kommer varenda krona av statens anslag gå till stambanor Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg under 23 av de 27 år som är kvar till 2045. I praktiken återstår alltså 40 miljarder till alla andra investeringar i Sverige fram till 2045. Det är naturligtvis en helt oacceptabel lösning, och så orimlig att det knappast kan vara regeringens förslag. I praktiken måste regeringen hitta sätt att frigöra kapital till de nya banorna så att dessa kan byggas samtidigt som det finns möjlighet att åstadkomma mer också på andra håll i landet”, skriver Jonas Karlsson.

Källa: Oslo-Sthlm 2.55