Oenighet i regeringen om höghastighetstågen

Foto: Pixabay

S vill sänka maxfarten för höghastighetsjärnvägen

Socialdemokraterna ville sänka maxfarten på Ostlänken och höghastighetsjärnvägen rapporterar SvD. Det skulle i praktiken innebära ett stopp för höghastighetstågen och en fördjupad spricka. Nästan hela mandatperioden har gått utan att regeringen har lagt förslag om hur höghastighetsbanorna ska byggas och när.

– Vi tror fortfarande på blocköverskridande möten om höghastighetstågen före sommaren, sa Gustav Fridolin på språkrörsturnén till Jönköping, Linköping och Norrköping till SvD.

I april är det meningen att regeringen ska komma överens om den nationella planen, men besluten om tågens hastighet måste i slutänden tas över blockgränsen.