Spekulationer kring Götalandsbanan

Götalandsbanas sträckning. Karta: Linköpings kommun

Trafikverket har synpunkter på detaljplan

Ulricehamns kommun har vid ett detaljplanearbete på påpekande från Trafikverket som kan tolkas som om höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg finns med i planeringen. Det rapporterar Ulricehamns Tidning.

Trafikverkets något uppseendeväckande synpunkt lyder enligt tidningen: "Trafikverket ber planupprättaren vara uppmärksam på och informera dem som berörs av aktuell plan om att detaljplanen ligger inom det område som är aktuellt för utbyggnad av framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan. "