Elva svenska transportprojekt till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Regeringskansliet

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call). Regeringen meddelar att den nu har beslutat att tillstyrka elva transportprojekt för ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. 

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat för tillväxten, klimatomställningen och för att hela landet ska leva och utvecklas. Därför satsar vi 100 miljarder kronor mera än den förra regeringen på transportinfrastrukturen under den kommande planperioden 2018-2029. Det är såklart positivt om vi även kan dra nytta av medfinansiering från EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Följande projekt tillstyrks:
• Malmö - Lund stage 1- Removal of a Major Railway Bottleneck in Sweden
• First Phase for a Double Track Railway on the East Coast Line between Gävle and Sundsvall – Part of the Bothnian Corridor
• The North Bothnia Line, a Part of the Bothnian Corridor - Removal of a Bottleneck on the Section between Umeå and Dåva
• New Locks for a Sustainable Water Regulation to Secure Stockholm Inundation & Secure Inland Waterways in Central Sweden
• Deployment of ERTMS On-board in Sweden 2018-2023 onboard installation
• Örebro-Västmanland Public Transport Roll-Out of Biogas and Electric Buses
• Cargo Capacity Upgrade and LNG Bunkering. Swinoujscie – Ystad Maritime Link
• New Slussen – Intermodal Connection in Urban Node Stockholm
• SESAR Deployment Programme Implementation – 2018
• BioLNG EuroNet
• PRISME (PBN Regional Implementation and Sustained Monitoring of EGNOS Performance)

Källa: Regeringen