Erixon och Eneroth lade första rälsen för Kardonbanan  

Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon och Infrastrukturminister Tomas Eneroth, vid den symboliska rälsläggningen. Foto: Norrköpings Hamn

En symbolisk rälsläggning markerade startskottet för ny järnväg till Norrköpings Hamn. Det handlar om bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång elektrifierad godsjärnväg som binder samman Norrköpings hamn på Händelö med stambanan.

Startskottet skedde genom en symbolisk rälsläggning i hamnen, Kardonbanans slutdestination. På plats fanns både Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping, som symboliskt la en bit räls som avstamp för bygget.
– Målet med Kardonbanan är att förstärka godskapaciteten och på ett smart sätt dra fördel av tidigare gjorda satsningar. Kardonbanan är historiskt viktig för Norrköping och också för Sverige, satsningen skapar möjlighet för företag att både vilja etablera och investera i staden, sa Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, under byggstartsceremonin för Kardonbanan.

–Äntligen, 25-30 års förhandling och diskuterande förvandlas till praktisk handling, säger Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping.
Syftet med den nya järnvägen är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Det innebär mer miljövänliga transporter och för Norrköpings hamn är Kardonbanan betydelsefull.
– Det här är väldigt efterlängtat. Vi har jobbat för det här projektet under många år så det är en stor dag, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn.
Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun.
Källa: Norrköpings Hamn