Ministerbesök i Norrbotten

Logistikrådet i Norrbotten och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Polarbröd

Logistikrådet i Norrbotten bjöd nyligen in infrastrukturministern Tomas Eneroth till ett möte med för att diskutera hållbarhetsfrågor och Trafikverkets förslag till nationell plan. Förutom Johan Granberg, inköps- och logistikchef Polarbröd, deltog näringslivsrepresentanter från SSAB, LKAB och Smurfit Kappa

Samtalen handlade om vilka effekter och fördelar som kan dras av olika former av samarbeten. Infrastrukturminister Eneroth visade stort intresse för Polarbröds senaste samarbete som innebär att bolaget maxar transporter på järnväg, ett viktigt steg för att nå full hållbarhet.

- Sett till våra investeringar för en hållbar framtid så lyfte vi upp vikten av att kommande skatter, pålagor och avgifter är koordinerade och i linje med det nationella miljöarbete som pågår, säger Johan Granberg.