Krav på ny järnvägssträcka i östra Finland

Den enda spårbundna passagerarförbindelsen i Borgå består idag av en museijärnväg vid Borgås gamla Station, bestående av tre bevarade Dm7 DMU och två restaurerade EFiab-klass-vagnar. Foto: Wikipedia, kredit: GFDL/ Simon

Landskapen i östra Finland vill ha en ny järnväg, som skulle gå från Kouvola via Borgå och slutligen till Helsingfors-Vanda flygplats. Det viktigaste för Borgå är att trygga arbetsplatspendlingen.

- Det handlar ur vår synvinkel sett om nästan samma dragning som redan finns i den nyländska landskapsplanen. Vi har kritiserat den eftersom vi skulle vilja ha en bana som går längs kusten, säger Mikaela Nylander, fullmäktigeordförande i Borgå och riksdagsledamot för SFP till Svenska Yle.

Kustdragningen som Borgå förespråkar skulle betyda att banan går direkt in till huvudstadsregionen, inte ut till flygplatsen.

- Vi måste nu i Borgå, och i hela Östnyland, fundera på vad vi egentligen vill. Den diskussionen borde vi föra under våren och definiera var vi står, säger hon.

Mikaela Nylander efterlyser alltså diskussioner med fullmäktige- och styrelseordförandena samt kommundirektörerna i regionen, eftersom det nu finns aktivitet i den här frågan.

Den bana som nu diskuteras skulle alltså byggas med start i Kouvola.

Redan i dag finns tågtrafik österut från Kouvola, vilket betyder att man till exempel skulle kunna ta sig snabbare från S:t Petersburg till Helsingfors i framtiden.

Tåget skulle enligt planerna stanna i Borgå och sedan gå vidare norr om Kervo.

I dag tar det dryga fyra timmar att åka med tåg från Kuopio till Helsingfors, men i framtiden skulle man komma fram på tre timmar. Det här gäller också från Joensuu, säger Qvick.

Omkring 7000 personer pendlar dagligen från Borgå

I bakgrunden finns också en oro för att internationella exportföretag i östra Finland inte vill stanna här, om inte de anställda snabbare kan åka till Helsingfors-Vanda flygplats.

- Ingen har heller utrett behovet av en ny förbindelse med tanke på frakttrafiken. Kouvola har en stor betydelse som knutpunkt för frakttrafik, som går ända till Asien, säger Qvick, till Svenska Yle.

Tidningen Uusimaa var först i Östnyland med att skriva om östra Finlands järnvägsförslag.

Källa: Svenska Yle