Finländska Östbanan kan ses över tack vare 16 miljoner från staden Kotka

Enligt senaste planerna skulle den nya Östbanan gå från Helsingfors via Borgå till Kouvola, vilket lämnar Lovisa och Kotka utanför. Bilden visar järnvägsstationen i Kotka hamn. Foto: Creative Commons Lic.

Tvisten kring den så kallade östbanan fortsätter i Finland. Staden Kotkas eventuella tilläggsfinansiering kan påverka planerna, enligt nyhetssajten Svenska Yle.

Nyligen fattade Finlands Kommunikationsministerieum beslut om att man går vidare med planeringen av den så kallade östbanan.

Nu har Kotka stad meddelat om en möjlig tilläggsfinansiering på 16 miljoner, skriver Svenska Yle. Det kan leda till att planerna ses över igen.

Kotka har redan tidigare gått in med en finansiering på 21 miljoner euro.

Den möjliga tilläggsfinansieringen kommer enligt Yles uppgifter att behandlas i det ekonomipolitiska ministerutskottet under hösten ifall förslaget går igenom i styrelsen.

Vid Kommunikationsministeriet tar enhetschef Mika Rainiala som Yle pratat med inte direkt ställning till hur Kotkas möjliga finansiering påverkar planerna.