Intensiva arbeten på Follobanan i påsk

Foto: Einar Aslaksen/Banenor

Under påsk går arbetet med Follobanan i Norge in i ett intensivt skede. Då kommer Lieråsentunneln att rustas upp, liksom godsterminalen i Heimdal. Tågtrafiken kommer att ersättas av bussar under arbetena.  

Lieråsenstunnel är en 10,7 kilometer tunnel och är föremål för omfattande renoveringar som kommer att pågå fram till 2021 i perioder. Under påsken kommer ett vattentätningsmembran installeras i tunneln för bättre kontroll av vattenintaget i tunneln.

På Drammenbanan kommer Asker-Drammen-sträckan att vara stängd för trafik från lördag den 24 mars till söndag den 1 april. Østfoldbanen stängs på sträckningarna Oslo S - Kråkstad och Oslo S - Ås från torsdag den 29 mars till söndagen den 1 april.