Østfoldbanen föreslås bli pilotbana för konkurrensutsättning

Foto: Njål Svingheim

Ledningen för den norska järnvägsmyndigheten Banenor föreslår att Østfoldbanen blir en pilotbana för framtida konkurrensutsättning av drift och underhåll på spåren. Förslaget skickas nu för påseende till fackföreningarna. Slutligt beslut ska fattas i september.

Förslaget innebär att drift och underhåll av infrastrukturen på Østfoldbanen genomförs av ett företag utanför BaneNor efter offentlig upphandling. De anställda i BaneNor som för närvarande jobbar med drift och underhåll på Østfoldbanen kommer att bli anställda i det företag som vinner upphandlingen.

– Det har varit viktigt att välja en pilotbana för konkurrensutsättning som inte är alltför komplicerad, men samtidigt är så utmanande att den kan ge oss erfarenhet som kommer att vara till nytta för det vidare arbetet med konkurrensutsättning, säger Vibeke Aarnes, chef för BaneNors infrastrukturavdelning.