Railcare Group AB noteras på Nasdaq Stockholm

Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB. Foto: Railcare

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista.  Det skriver Railcare i ett pressmeddelande.

Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktien kommer handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL” och ISIN-koden SE0010441139.

Inga nya aktier utfärdas i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm och aktieägare i Railcare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet från AktieTorget till Nasdaq Stockholm.

- För cirka ett cirka ett år sedan beslutade Railcare att byta lista från AktieTorget till Nasdaq Stockholm. Alla våra processer är nu i linje med vad som krävs av ett bolag på en reglerad marknad och jag är mycket nöjd med listbytet till Nasdaq Stockholm, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.