Jernhusen lanserar ramverk för gröna obligationer

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar den svenska järnvägens fastigheter. Foto: Jernhusen

Fastighetsutvecklaren Jernhusen har sedan många år funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets Medium Term Note-program (MTN-program). Nu tar Jernhusen nästa steg och har i samarbete med Danske Bank och Handelsbanken tagit fram ett ramverk för gröna obligationer. "Jernhusens fastigheter ska bidra till att det är attraktivt att resa och frakta gods med järnväg. Vår ambition är att leda utvecklingen av framtidens stationsområden, depåområden och kombiterminaler vilket även gör att steget till grön finansiering är naturligt", säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Det gröna ramverket möjliggör för Jernhusen att under det ordinarie MTN-programmet emittera gröna obligationer. Ramverket beskriver vilka typer av fastigheter och projekt som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat.