Lettlands järnvägar startar ny godstrafiklinje till Minsk

Latvijas dzelzceļš eller LDZ är det statsägda järnvägsbolaget i Lettland med mer än 13 000 anställda. Järnvägsnätet består av 1933,8 kilometer spår i form av bredspår och 33,4 kilometer smalspår. Foto: Creative Commons, kredit PIRO43

En ny expressfraktstjänst som garanterar järnvägsleveranser inom 28 timmar mellan den lettiska huvudstaden Riga och den vitryska huvudstaden Minsk, genomförde nyligen en inledande transport.

Tåget bestod av 21 vagnar med containrar innehållande textilmaskiner, 13 kornvagnar och tre vagnar med metallprodukter.

Containrarna, som var från Indien levereras till tyska logistikföretaget RTSB och den vitryska operatören Belintertrans.

Lettlands järnvägsbolag, LDZ, meddelade att detta samarbete är ett led i försöken att inbjuda nya partners från södra Asien, vilket öppnar möjligheter för utveckling av nya fraktlösningar inom den lettiska transport- och logistiksektorn.

- Etablering av en ny produkt, en ny godstågssträcka mellan huvudstäderna i Lettland och Vitryssland, ger presumtiva fraktkunder en tydlig tidsplan för godstransporter i framtiden, konstaterade LDZs ordförande Edvīns Bērziņš.

​​​​​​​- Det långsiktiga målet är att säkerställa ett regelbundet flöde av gods längs denna rutt, vars framtida potential kommer att öka med utvecklingen av den kinesisk-vitryska industriparken The Great Stone, sade Bērziņš.

Godstrafikens omfång på linjen Indra-Bigosava mellan Lettland och Vitryssland uppgick till 7,6 miljoner ton under 2017, vilket var en ökning med 13,9 procent jämfört med året innan.

Källa: International Railway Journal