Snabbtåget mellan Jerusalem och Tel Aviv startar i höst 2018

Israels transportminister Katz deltog nyligen i en första provkörning på järnvägen, som döptes till King David Line, tillsammans med en skara journalister. Enligt senaste uppgiter startar linjen under kommande höst. Foto: Israeli Ministry of Transport

Israels transportminister Yisrael Katz tillkännagav nyligen att den nya snabbtågslinjen mellan Jerusalem-Tel Aviv kommer att starta under kommande höst, och INTE den 30 mars i år, så som det meddelades bara för två veckor sedan. 

Tillsammans med Israel Railways (ISR) vd Boaz Tzafrir deltog Katz nyligen i en första provkörning på järnvägen, som döptes till Kung David Line, tillsammans med en skara journalister.

Efter år av byggande skulle det äntligen bli dags för järnvägens öppnande nu under påsken. Under åren har Israel Railways arrangerat otaliga journalistbesök och till och med öppnat ett besökarcentrum för att göra reklam för sträckans fördelar.

Israels efterlängtade höghastighetståg mellan Tel Aviv och Jerusalem kommer dock inte att öppnas förrän i september eller oktober 2018, trots det ursprungligen utlovade öppningsdatumet i slutet av mars, meddelade Israel Railways i slutet av februari 2018.

Järnvägslinjen, som har byggts under åren, kommer när den öppnas, halvera restiden på den svåra, trafikbelastade vägen till 28 minuter mellan de två städerna, men Israel Railways har ännu inte fått säkerhetsstillstånd för projektet.

Knappast något av de stora globala infrastrukturprojekt har lyckats att hålla tidtabellen. I det "punktliga" ingejörernas land Tyskland är Berlins nya flygfält BER hopplöst försenat. Det skulle ha öppnats för sju år sedan och det är fortfarande osäkert när detta kommer att ske.
 

Trots allt håller alla israeliska järnvägsintresserade skeptiker fortfarande andan inför en efterlängtad start, som kommer förmodligen trots allt fortare än den messias som de judiska folket ännu väntar på.

De relativt ofta förekommande trafikrelaterade svårigheterna att förflytta sig mellan Tel Aviv och Jerusalem har skapat stora förväntningar när det gäller detta nya höghastighetstågssystem.

Hittills har Israels två storstäder sammankopplats genom den gamla Jaffa-Jerusalem-järnvägen, som transporterar passagerare längs en scenisk vacker men smärtsamt långsam väg runt Judéens kullar.

Många pendlare har därför rest med offentliga bussar eller med privatbilar, vilket har orsakat massiva trafikstockningar på Israels motorvägar.

År 2016 avslöjade en rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) att Israel har den största genomsnittliga trafiktätheten bland länder som undersöks av organisationen.

Israels politiker gör gällande att snabbtåget mellan Jerusalem-Tel Aviv kommer att minska trycket på motorvägarna mellan städerna. Den 56 kilometer långa sträckan skär en mer direkt väg genom de branta backarna som skiljer kusten från Jerusalem.

Under de första månaderna av driften kommer tåget att köra två gånger i timmen mellan Jerusalems station Binyenei Ha'uma station och Hagana station.

Dubbeldäckståg med upp till 1000 passagerare kommer att köra längs linjen på en hastighet runt 160 km/h och skjutsa dem från en stad till en annan på bara 28 minuter. Resorna tar 75 minuter i genomsnitt.

- Vi hoppas att den nya höghastighetslinjen kommer att bli en succéhistoria för ISR och för de tusentals pendlare som kommer att byta från bil till tåg, vilket skapar behov av mer järnvägskapacitet, säger Yossi Daskal, Bombardiers representant för Israel.

Katz har också spekulerat på att tåget skulle kunna bidra till att uppmuntra israeler, som bor vid kusten, att öppna affärer i Jerusalem, vilket skulle förbättra stadens ekonomi samtidigt som bostadspriserna sänks i Tel Aviv.

Även om huspriserna har börjat minska, enligt israeliska Central Bureau of Statistics, är kostnaden för bostäder eller hyreslägenheter i Tel Aviv fortfarande otroligt höga.

Vid nya King David Line har man också byggt Israels längsta tunnel på 11,5 km. Dessutom har linjen fått över åtta nya broar, varav en som ligger 100 meter höjd över Arazim-dalen. Under tiden kommer den nya stationen Binyenei Ha'uama i Jerusalem att få speciella snabbtågsanpassade plattformar som ligger 80 meter under jorden.

Två separata delar av järnvägen passerar genom Västbanken, det gränsöverskridande territoriet som gränsar till Jordanien och Döda havet i östra Israel.

Källa: Israel Railways