Rheinbahn startar pilotprojekt med Knorr-Bremse

Rheinbahn startar projektet inledningsvis med fem av sina 76 lättare tågklasser av typ NF8U, som är låga lätta spårvagnar med åtta axlar. Foto: Rheinbahn AG

Düsseldorf-baserade järnvägsoperatören Rheinbahn AG och München-baserade bromstillverkaren Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems GmbH RailServices har kommit överens om att inleda ett pilotprojekt. Det bayerska företaget kommer att leverera Rheinbahn AG, som har sätet i delstaten Nordrhein-Westfalen med programvara och hårdvara för radiobaserad dataöverföring för lättare rullande materiel, som exempelvis spårvagnar, från sina verkstäder.

Parterna förväntar sig att onlineöverföringen förbättrar verkstadstjänsternas organisation och minskar driftskostnader. I en resumé beskriver Knorr-Bremse effekten av produkten "iCOM" som "övergången från reaktivt till prediktivt underhåll".

Dessa elektroniska dataposter i Rheinbahns verkstäder möjliggör ljudbedömningar om underhåll, reparation eller byte av komponenter. Fördelarna framstår på den förebyggande sidan. Till exempel kan ett plötsligt dörrfel upptäckas innan det fullständiga felet uppstår och därmed kan felet förhindras genom förebyggande underhåll.

Data som har lagrats hos spårfordonet och som överförs via nätet gör det förutsägbart att dörren snart kommer att bli oanvändbar, vilket skulle kräva att tåget förblir i verkstaden för reparation. Fordonsfelet undviks genom tidigt ingrepp. I motsatt fall kan utbytet av fordonsdelar, som hittills har definierats i form av intervaller, skjuts upp, vilket också förlänger tågens livslängd om datasituationen gör det möjligt att göra denna uppskjutning senare.

Systemet bidrar till ytterligare datahjälp ifråga om analys och bedömning av funktioner hos energikrävande komponenter, varigenom förutsebara nödvändiga insatser kommer att medföra förbättrade underhållstjänster vid rätt tidpunkt och därmed högre effektivitet. iCOM är en plattform med olika applikationer, som även är till för att öka säkerheten.

Förutom att dataöverföringen ger systemet andra fördelar, som exempelvis en varning för föraren när tåget överstiger maxhastigheten och även ett utvecklande system för kollisionsavvikelse. Alla dessa fördelar syns, enligt tillverkaren, i positiv skepnad även på kostnadssidan, med tanke på att iCOM appliceras på ett så stort tågbestånd som Rheinbahns 310 järnvägsfordon.

Båda parternas experter förväntar sig bland annat av projektet att användningen av systemet åtföljs av en betydande minskning av driftskostnaderna.

Källa: Knorr-Bremse