Forskare: Risk för läckage vid Tallinntunneln

- Desto djupare man gräver, desto längre måste ramparna vara till mynningen, säger Rinne. Foto: Aalto Universitetet

Tallinntunneln mellan den estniska huvudstaden och Helsingfors skulle bli världens längsta men också dyraste järnvägstunnel. 

Det är dyrt och svårt att bygga under vattnet, eftersom man inte kan bygga några ramper till ytan mitt i tunneln, säger Mikael Rinne, professor i bergmekanik vid Aalto-universitetet, till sändaren Svenska Yle.

Berggrunden mellan Helsingfors och Tallinn är i princip bra för att bygga tunnlar i.

– Det stadiga urberget som vi har i Finland fortsätter under Finska viken till Tallinn men på Tallinns sida finns lager av tjocka sedimentära bergarter. Problemet med den är att den ofta leder vatten och man måste täta tunnlarna mycket noggrannare.

Om man gräver djupare ner så är berget stadigare.

– Men desto djupare man gräver, desto längre måste ramparna vara till mynningen, säger Rinne.

Engelska kanaltunneln ligger 75 meter under havet. Tallinntunneln skulle bli en av de djupaste undervattenstunnlarna i världen. Djupast är Eiksundtunneln i Norge, som på sin lägsta punkt når 287 meter under havsytan.

Källa: Svenska Yle