Del av Svelandsbanan åter avstängd

Regionaltåg vid Eskilstuna C, Svealandsbanan. Foto: Christer Wiik

Trafikverket har återigen stängt av järnvägen mellan Eskilstuna och Läggesta för arbeten. Under avstängningen ska signalsystemet testas, spåret provköras, och mobiltäckningen förbättras.  Det handlar om att Trafikverket bygger dubbelspår mellan Strängnäs och Härad. Därför stängdes järnvägen av den 19 februari fram till söndagen den 25 februari. Tågtrafiken behöver stoppas för att det ska vara säkert att arbeta på och intill spåret och plattformen. 

– Vi kommer bland annat att testa signalsystemet för det nya spåret och göra kontaktledningsarbeten vid Ulvhäll. Vi kommer också att besiktiga och provköra tåg genom den nya tunneln. Den gamla tunneln börjar vi nu att renovera. Bland annat blir det täckning för mobiltelefoner efter att vi installerat en så kallad läckande kabel, säger Trafikverkets projektledare Leif Haagensen.

Arbetena fortsätter med att göra klart plattformen i Strängnäs. Från och med den 26 februari avgår samtliga tåg från det nya järnvägsspåret och man stiger även på tåget från den nya delen av plattformen. Samtidigt stänger Trafikverket av den gamla delen av plattformen och gör förbättringsarbeten.

Intensivt arbete blir det också med bullerplanket som monteras från Ulvhäll fram till perrongen i Strängnäs.

Mitt i avstängningsveckan, den 21 februari, genomförs också en omfattande räddningsövning i samarbete polis, ambulans och räddningstjänst. Flera akutfordon kommer att vara i rörelse i Strängnäs under dagen och det kan komma att synas teaterrök i samband med övningen.

– När dubbelspårssträckan mellan Strängnäs och Härad är klar till sommaren 2018 blir det möjligt att köra tätare turer med bättre punktlighet. Det här är den näst sista planerade avstängningen i projektet och vi hoppas att resenärerna har överseende med störningarna, säger Leif Haagensen.

Den sista planerade avstängningen äger rum måndag den 11 juni – söndag 17 juni.
Källa: Svealandsbanan