H:fors västmetro lider av förarbrist

Tunnelbanestationen Kampen i Helsingfors stadskärna. Foto: Wikipedia, kredit Skorpion87

Många av västmetrons tunnelbaneförare i Helsingfors är missnöjda med sina arbetsvillkor. Metrotrafiken effektiviserades när den nya sträckan västerut från den finländska huvudstaden blev klar, skriver nättidningen svenska Yle.

Förarna känner sig utmattade och allt fler sjukskriver sig, vilket har lett till en akut förarbrist. Sjukskrivningarna leder också till glesare turlistor.

Många har också sagt upp sig efter att den nya metrosträckan öppnades. Det är vanligt att folk lämnar jobbet på grund av studier eller söker sig till andra arbetsuppgifter inom transportbranschen, till exempel på VR, skriver Svenska Yle.

Metroförarnas åsikter om arbetsmiljön utreddes i en personalenkät och svaren avslöjar en stark misstro mot HST:s ledning.

Färre än en femtedel av förarna som svarade på enkäten anser att HST:s ledning har kompetens att leda bolagets verksamhet. Färre än var femte metroförare anser att ledningen håller sina löften.

Förarna upplever att deras möjligheter att påverka nästan obefintliga. Endast en dryg tiondel anser att bolagets ledning tar förarna i beaktande när beslut som påverkar förarnas arbetsmiljö fattas.

Många förare upplever dessutom att deras arbete inte respekteras. Var sjunde förare anser att ledningen visar att de värdesätter ett välgjort arbete och specialansträngningar.

HST:s vd Ville Lehmuskoski är bekymrad över att en del av metroförarna hyser misstro mot sin arbetsgivare.

- Vi arbetar med tre centrala fokusområden i år. Ett av dem är förtroendet mellan personalen och arbetsgivaren. Det är helt klart att personalen måste må bra för att HST ska kunna lyckas med sitt uppdrag.

Ledningen vid Helsingfors stads trafikverk HST säger att man snart kommer att kunna lösa förarbristen.

Källa: Svenska Yle

  •