Gynnsamma förutsättningar för Jernhusen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Foto: Jernhusen 

Under 2017 har Jernhusen fortsatt att växa med god lönsamhet. Totalt investerades 663 miljoner kronor, och fastighetsbeståndet hade vid årets slut ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Periodens rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med sju procent och uppgick till 683 (640) miljoner kronor.

– Det går bra för de verksamheter som etablerat sig i våra stationsnära fastigheter. Det finns en dynamik i kommunikationsnära lägen, vilket också börjar visa sig utanför storstadsområdena. Vi märker ett växande intresse för fastighetsutveckling från flera kommuner, säger Kerstin Gillsbro, vd.
Källa: Jernhusen