Minskar restiden mellan Odense och Aarhus

Foto: Banedanmark

Ny bansträckning planeras

Bandeanmark är i full gång med att undersöka möjligheterna med olika bansträckningar mellan Odense och Aarhus. Samrådstiden för projektet börjar den 7 december och löper fram till 18 februari.

– Att vi börjar samrådsperioden för projektet innebär att det nu är en medborgare eller andra berörda parter har möjlighet att ingå i projektet. Vi uppmanar alla som berörs av projektet att lämna kommentarer, för när samrådsperioden slutar den 18 februari är det för sent, säger Betina Lose, divisionchef i Banedanmark.

– Det är vår erfarenhet att något kommer att vara riktigt användbart från den här processen.

Den slutliga sträckningen mellan Hovedgård och Hasselager bestäms efter att processen för miljökonsekvensbedömning har slutförts i mitten av 2018, och kommer slutligen att vara ett politiskt beslut. Därför har beslut om de tre skisserade linjerna ännu inte antagits, men förslagen som kommer att baseras på MKB-rapporten och MKB-samrådet. När den kommande dragningen mellan Hovedgård och Hasselager etablerats, kommer den också att avlasta den 29 kilometer långa sträckan som går via Skanderborg genom att öka kapaciteten mellan Århus och Triangularområdet. Det möjliggör fler avgångar och högre hastigheter.