Spårtrafik till Billunds flygplats utreds

Foto: Banedanmark

Banedanmark undersöker en ny järnvägslänk till Billund där tre olika sträckningar övervägs. En bana skulle gör det möjligt att åka till Billunds flygplats med järnväg och hela kollektivtrafiken i Billunds stad och Legoland skulle förbättras avsevärt.

15-20 kilometer enkelspår måste byggas, liksom två-tre nya stationer.
Projektet har tidigare varit uppe för offentligt samråd.

Nu har allmänheten möjligheten möjlighet att tycka till om projektet.

– Vi kommer fram till 11 mars gärna ta emot synpunkter från alla som har kommentarer eller input till projektet. Det är vår erfarenhet att det alltid kommer nyttig kunskap och viktig information i de svar vi får. Och både på vår hemsida och på de offentliga möten vi håller i Billund och Jelling är bra tillfällen att lära sig mer om projektet innan du skickar in ditt svar, säger Betina förlora, sektionschef på Banedanmark i ett pressmeddelande.