De går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation

Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation.

Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund. Deras förslag visar på en väl genomtänkt stationsmiljö som tar stor hänsyn till omgivningen. Det skriver Jernhusen i ett pressmeddelande.

– Med sitt centrala läge har stationen förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Jernhusen äger den befintliga centralstationen, Godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Station. Tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket planerar Jernhusen att utveckla stationsområdet i Lund. En ny centralstation ger möjlighet att möta ett ökat resande och ger kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021.

- Arkitektteamet har omsatt vår gemensamma målbild för stationen på ett inspirerande och fint sätt. Teamet har presenterat en balans med en ny karaktärsskapande byggnad och de befintliga kvaliteterna i området. Förslaget har förutsättningar att bli en dynamisk regional och lokal mötesplats och som pekar ut en riktning mot en levande stadskärna i Lund, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.

- Utvecklingen av Lunds Centralstation är viktig för att möta behovet av det ökade antalet resenärer. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av förslaget och att hitta lösningar som skapar en station som gör det enkelt och attraktivt att resa hållbart, säger Sofia Bremer på Trafikverket.

Jernhusen bjöd våren 2017 in fyra arkitektteam till ett parallellt uppdrag för gestaltning av en ny centralstation i Lund. Hösten 2017 fick två arkitektkontor fortsatt uppdrag att vidareutveckla sina gestaltningsförslag. Bedömningsgruppen består av representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket.