Transportsektorns tungviktare möttes på Transportforum  

Generaldirektörerna från den svenska transportsektorn möttes på Transportforum. Från vänster: Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Brita Saxton, Trafikanalys, Katarina Norén, Sjöfartsverket, Lena Erixon, Trafikverket, Ann Persson Grivas, LFV, Tomas Svensson, VTI. Foto: Christer Wiik

Det är ytterst sällan som alla transportsektorns generaldirektörer möts samtidigt på ett och samma ställe. På årets upplaga av Transportforum gavs chansen. Här redogjorde de högsta företrädarna från Trafikverket, Luftfartsverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket och VTI om de viktigaste framtidsfrågorna för deras respektive myndighet.

 Under våren 2018 väntas regeringen fatta beslut om en ny nationell plan för transportsystemet 2018–2029 och i det arbetet har landets transportmyndigheter en viktig roll att spela, dels för att ta fram kunskapsunderlag, dels att praktiskt genomföra de transportpolitiska målen.

Regeringen vill utveckla sjöfartens gods- och persontransporter, och ett viktigt verktyg för detta är Sjöfartsverkets och Trafikverkets förslag till projekt i den nationella planen för transportsystemet. Nya farleder planeras med utgångspunkt från regeringens transportpolitiska mål och en tydlig samhällsnytta.

LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. Flygtrafikledning på distans är ett exempel på nya tjänster och operativa koncept som möter kravet på ökad tillgänglighet.

Läs mer om Transportforum och GD-mötet i Nordisk Infrastruktur Nr.1-2018