Fem nya plattformar öppnades vid stationen London Bridge

Nya London Bridge Station med fem nya platformar.  Image: networkrailmediacentre

Fem nya plattformar öppnades vid stationen London Bridge i den brittiska huvudstaden i slutskedet av en fem år lång ombyggnation av stadens största transportnav. Projektets kostnader beräknas till 1 miljard pund.

De nya plattformarna vid London Bridge - som nu kan klara av cirka 50 miljoner passagerare om året, innebär också att stationen Cannon Street kan användas utan några problem. Den sista delen av den nyligen sanerade stationen öppnas också snart, vilket för första gången skapar en förbindelse till London Bridges alla plattformar.

Network Rails verkställande direktör Mark Carne konstaterade i samband med invigningen;, - Öppningen av vår station är ett lysande exempel och ett landmärke på de lyckade investeringar, som vi gör på järnvägen.

Källa: British Rail