Norconsult moderniserar ställverket i Hässleholm

Resecentrum Hässleholm. Foto: David Castor / Wikipedia

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera om ställverket i Hässleholm för att underlätta tågföringen mot Kristianstad. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. 

På sträckan Hässleholm-Kristianstad går det tre tåg i timmen, vilket gör att det är mycket trångt på den aktuella sträckan. Trots ett flertal mötesstationer med täta intervaller så uppstår förseningar och därför vill Skånetrafiken att Trafikverket höjer kapaciteten genom mindre insatser. På sikt behövs ett dubbelspår byggas på sträckan.

Projektet syftar till att möjliggöra tåg på väg mot Kristianstad att avgå från plattformen i Hässleholm och köra fram till blocksignalen ut mot linjen. I och med detta kan bakomvarande tåg köra fram till plattformen och tågföringen förbättras. Hässleholm är försedd med ett signalställverk av typen M65, som Norconsult har hög kompetens inom. Uppdraget kommer att utföras av signalprojektören Mats Berglund som har stor praktisk och teoretisk kompetens kring ställverk 65.

Tony Strandberg, Teamledare för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen:
- Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens. Med en ständigt stigande orderstock behöver vi nya medarbetare för att klara den ökande efterfrågan från kunderna, säger Tony.
Källa: Norconsult