NJ Transit rekvirerar fler elektrodiesellok från Bombardier

Bombardiers hybridlok ALP-45DP på tågmässan Innotrans i Berlin. Foto: Wikipedia, kredit: bengt

Amerikanska tågbolaget New Jersey Transit har beslutat att beställa ytterligare 17 hybridlokomotiv av typ ALP-45 från Bombardier Transit Corp, för att ersätta flera av de äldsta enbart dieseldrivna loken.

NJ Transits styrelse kommer att  betala för dessa 17 lokomotiv ungefär 168 miljoner dollar, en summa som inkluderar även erforderliga reservdelar.

ALP- 45 kommer upp till en hastighet på 200 km i timmen med elektrisk drift och 160 km/h med dubbla Caterpillar-dieselmotorer. ALP-45 har utrustats speciellt för push & pull- pendeltågstjänster i delstaten New Jersey.  Tåg- modellen används också av RTM i Montréal.

De av New Jersey Transit beställda lokomotiven uppfyller även amerikanska miljödepartementet EPA:s Tier 4 utsläppskrav. Lokomotiven kommer att ersätta några av NJ Transits åldrande lok av typ GP40 och F40, som inledde tjänsten redan på 1960-talet och som har blivit allt svårare och dyrare att reparera.