Modernisering av Long Island Rail Road inleds 2018

Long Island Rail Road tillhandahåller tjänster som använder både elektriska och dieseldrivna tåg. Bilden visar LIRR-tåget vid stationen Garden City på Long Island. Foto: Wikipedia. Kredit: AEMoreira042281

Styrelsen för New Yorks myndighet för allmänna kommunikationer, Metropolitan Transportation Authority (MTA) godkände nyligen ett moderniserings- och saneringsavtal, som också innehåller beslut om byggandet av ett tredje spår.

Uppdraget, som är värt 1,8 miljarder dollar, avser modernisering av LIRR:s järnvägsnät, sanering av broar, stationer, ombyggnad av obevakade plankorsningar längs linjen. 

LIRR:s järnvägsnät på Long Island är förmodligen en av de mest kritiserade pendeltågslinjerna i USA. Den extremt långsamma, otidsenliga och störningsintensiva förbindelsen mellan den avlånga halvön och Manhattan anses ha gett många gråa hår för oräkneliga jäktade pendlare i New York-området.

- Bland annat på grund av linjens tidigare negativa anseende utgör det nu beslutade en ytterst viktig milstolpe för New York och för LIRR Expansion Project sade delstatsguvernören Andrew M. Cuomo, som länge har krävt en genomgripande plan för moderna kommunikationer i hela regionen.

Förverkligandet av detta så kallade 3TC-kontrakt startar i januari 2018 genom att de deltagande firmorna kommer att slutföra sträckans design, mätning, arbetsstyrkans mobilisering, transporter och byggaktiviteter. Genom att byggarna kombinerar kapitalutbyggnad och pågående reparationsarbeten frigörs full potential för LIRR:s moderniseringsprojekt.

Denna utveckling kommer att ge ett "state of the art" transportsystem för invånare och pendlare i Long Island och New York, samtidigt som regionens ekonomiska tillväxt stimuleras.

- När allt är färdigt kommer detta moderniseringsinitiativ att minska restiderna avsevärt och skapa ett tillförlitligt linjenät för pendeltågen som motsvarar dagens krav på allmänna kommunikationer, förklarade MTA: s ordförande Joseph J. Lhota.

- LIRR-sträckan har präglats av allt för stora förseningar och andra tråkiga incidenter. Genom denna investering kommer både Long Islanders och boende i New York City att kunna slippa dessa förseningar som ofta har påverkat hela linjenätet, tillfogade Lhjota.

Ett nytt 16 kilometer långt tredje spåravsnitt kommer att byggas på en linje som utnyttjas av drygt 250 tåg varje vardag och som används av 40 procent av LIRR:s kunder.

Efter slutförandet kommer detta tredje spår att minska risken för sådana nödsituationer, som hittills har utgjort en ofta förekommande störfaktor för tiotusentals passagerare med trafikstockningar som följd.

Ett tredje spår kommer också att möjliggöra smidigare passagerartransporter i båda riktningar på huvudlinjen. Detta blir realitet för första gången i modern LIRR-historia.

Passagerarsäkerheten kommer också att öka eftersom sju järnvägsövergångar avlägsnas helt längs den 15 kilometer långa korridoren. LIRR hoppas att detta ska minska olyckor på huvudlinjen.

Mellan 2013 och 2016 rapporterades sammanlagt 127 olyckor. Även säkerheten beträffande järnvägsinfrastruktur förbättras i form av ny signalutrustning, nya energiverk och stationsförbättringar.

Källa: Global Railway Review