DB Südostbayernbahn utvecklar framtidens regionaltåg

Ett gym på tåget. Även så kan interiören i en pendeltågsvagn se ut. Foto: Deutsche Bahn AG
Ideernas tåg tar form i Tyskland. Foto: Deutsche Bahn AG
Nya utrymmen för olika aktiviteter på - ideernas tåg. Foto: Deutsche Bahn AG

Utformningen av kollektivtrafikens rörlighet och passagerarnas anspråk förändras snabbt i Tyskland.

- Südostbayernbahn, ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn AG, lanserade nyligen en ny järnvägsrelaterad lösning, som heter; "idéernas tåg", förklarar projektledaren, Julian Follner.

Stigande huspriser och hyror i storstädernas centra och behovet av individualitet och närhet till naturen har lett till att allt fler människor i Centraleuropa pendlar längre mellan hem och arbete. Samtidigt förväntar de sig att tågen ska blir snabbare och bekvämligare.

Idag behöver pendlarna dock mer än en sittplats och bra luftkonditionering. Enligt Julian Follner förväntar passagerarna sig komfort, bekvämlighet och individualitet.

De vill vara produktiva på tåget och samtidigt uppleva resan så trivsamt som möjligt. Dagens tåg erbjuder passagerare många fördelar som andra transportsätt inte har.

- Passagerarna uppskattar framför allt tågens miljöprestanda och de vill använda tiden på tåget på bästa möjliga sätt. Möjligheterna att använda restiden produktivt ökar tack vare dagens förarsystem, vilket i sin tur så småningom leder till autonom körning, säger Follner.

Utmaningen för alla järnvägsföretag i kommer i framtiden att bestå av skapandet av nya möjligheter för passagerare. Endast så kan man fortsätta att konkurrera framgångsrikt med andra trafikslag.

- Deutsche Bahns Südostbayernbahn har samarbetat med innovationslaboratoriet d.lab, DB Regio och Neomind Design Studio i München för att ta itu med denna utmaning genom att utveckla en ny kundupplevelse för regionala tågtransporter. Företagen arbetar tillsammans för att designa tåg inredningar i syfte att bättre tillgodose passagerarnas behov, förklarar Follner.

Trendanalyser och studier om kundernas beteende fungerade som utgångspunkt för en dialog mellan Südostbayernbahn, andra tågoperatörer och kundernas intresseorganisationer. Det som var nytt under processen var att parterna benämnde sektorer centrerade kring en viss bestämd aktivitet på tåget.

Varje sektor kopplades till en viss målgrupp. Man analyserade målgruppens medlemmar allt efter deras intresse för digitala apparat, resetidsförväntningar och betalningsvilja. Dessa faktorer var speciellt viktiga för idéernas tåg-projektet.

Neomind Design Studio transformerade personliga idéer och önskemål till en digital 3D-värld som utgjorde utgångspunkten för projektets vidareutveckling.

Visualiseringar gjorde det möjligt att se hela bilden i ”nytt ljus” och sedan utforma passagerarutrymmen på ett helt nytt sätt, anpassade för motion och/eller mellanmål. Dessa utrymmen ger passagerarna chansen att själv välja hur de tillbringar sin tid på tåget.

Regional transportfinansiering av Tysklands regionala och pendeltågsträckor skulle inte vara ekonomiskt realiserbart utan offentlig finansiering. Tyska delstater finansierar cirka hälften av kostnaden genom skatteintäkter eller via så kallad "regionaliseringsfinansiering", som den tyska regeringen regeringen ansvarar för.

 

Transportmyndigheten för passagerartrafik använder denna finansiering för att rekvirera transporttjänster från olika järnvägsoperatörer på transportministeriets vägnar.

När det nya tågets design utvecklades arbetade produktpartners från hela Europa och även på andra kontinenter på att skapa och bygga alla komponenter, från golv till tak.

Några av dessa partnerföretag finns redan i järnvägsbranschen, medan andra firmor använder denna möjlighet som ett sätt att få fotfäste i branschen.

När det gällde att utveckla ”idéernas tåg” var de deltagande företagen inte bundna till specifika riktlinjer eller brandskyddsbestämmelser. Därmed kunde man testa ny teknik och pröva konsumenternas idéer och operatörernas önskemål utan begränsningar.

Samarbetsteamet skapade 22 enheter med olika sektorer på en längd av 54 meter i form av en dubbeldäckare. Några av sektorerna i ”idéernas tåg” tar upp mer utrymme än en tågavdelning med vanlig uppsättning av säten, men utan att passagerarkomforten minskar.

- Innan man går vidare med projektet, kommer tåget inom kort att betygsättas av kunder och presumtiva passagerare, säger projektledaren, Julian Follner.