Jernhusen stärker organisationen i Malmö

Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområde Stadsprojekt. Foto: Jernhusen

Jernhusen stärker organisationen i Malmö genom att rekrytera Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområde Stadsprojekt. Tidigare regionchefen Rolf Larsson går vidare i en ny nationell roll som affärsstrateg inom stadsutveckling.

Andreas Ivarsson, som börjar på Jernhusen vid årsskiftet, kommer närmast från Wihlborgs fastigheter men har också varit marknadsområdeschef för Malmö på Skandia fastigheter.

–  Jag är mycket glad att Andreas kommer med sin gedigna ledarerfarenhet och kompetens inom fastighets- och stadsutveckling i Öresundsregionen. Det kommer bidra till den fortsatta utvecklingen av våra projekt i Skåne, säger Ann Wiberg chef för affärsområde stadsprojekt.

I Malmö är Jernhusen i en intensiv fas i utvecklingen av Centralstationsområdet där bygget av nya kontorshuset Foajén precis startat. I den nya stadsdelen Södra Nyhamnen planeras också för nya bostads- och kontorsfastigheter samt en ny domstolsbyggnad.

–  Att få verka inom de kanske mest attraktiva markområdena i Sverige i stationsnära lägen och tillsammans med övriga teamet driva stadsutveckling med långsiktighet och affärsmässighet som ledord ska bli mycket inspirerande. Med resenären i fokus investerar Jernhusen i Sveriges attraktivaste lägen och det känns som en stor förmån att få ta en aktiv och drivande roll i detta viktiga arbete, säger Andreas Ivarsson.

Jernhusen utvecklar stationsnära stadsdelar med nya arbetsplatser, bostäder och service för att fler lättare ska kunna välja kollektivtrafiken. I Malmö är de stora områdena Ellstorp och Kirseberg intill Östervärns station exempel på kommande utvecklingsområden. Lunds stationsområde och nya etapper av Södra Nyhamnen är andra utvecklingsfastigheter.