Transportstyrelsen: ”Nio av tio tågresenärer är nöjda”

Tåg uppställda på Göteborg Centralstation. Foto: Christer Wiik

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Nio av tio resenärer säger sig vara nöjda med den totala upplevelsen av sina tågresor. Äldre resenärer är mest nöjda medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

När resenärer får ge sin syn på järnvägen är bilden överlag positiv. Det gäller både män och kvinnor och alla typer av tåg; fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg.
- Den höga andelen nöjda resenärer är glädjande. Det innebär att det finns en bra grund att utgå ifrån för att kunna förbättra järnvägsresandet ytterligare, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen och författare till rapporten.

Säkerhet och punktlighet är i topp bland de saker som resenärerna ser som viktigast. Samtidigt är många missnöjda med hur punktligheten fungerar. Var tredje resenär upplever dessutom att tågen bara är i tid varannan gång eller mer sällan.
- Punktligheten har störst påverkan på resenärernas totala nöjdhet. Det visar att det är ett område som behöver prioriteras om järnvägen ska vara konkurrenskraftig, säger Michael Stridsberg.

Även om resenärerna tycker att det mesta fungerar bra, är toleransen för störningar små. Det gäller framförallt resenärer som reser korta sträckor, där en liten försening får stor påverkan.
Resenärerna är nöjda med den information de får när allt flyter på som det ska. Däremot är de missnöjda med den information de får vid störningar. Mer än var fjärde resenär tycker att störningsinformationen fungerar ganska eller mycket dåligt.
- Vid störningar i järnvägssystemet är flera olika aktörer inblandade och det kan dröja innan problemen har identifierats och lösts. Vi vet från tidigare undersökningar att resenärer har viss förståelse för detta, men att de vill veta hur störningen påverkar deras resa, säger Michael Stridsberg.

Andra resultat från rapporten:
- Högt betyg till personalen ombord på tågen
- Hälften av de tillfrågade köper sin tågbiljett via webben
- Bilen är tågresenärens främsta resealternativ.
Källa: Transportstyrelsen