Green Cargo invigde Eskilstunas nya bangård

Foto: Green Cargo

Den 13 november invigdes Eskilstunas nya bangård med en loktur av Green Cargos vd Jan Kilström. ”Det är en tydlig satsning och del av företagets tillväxtstrategi”, skriver bolaget i ett pressutskick.

– I och med den nya bangården får vi en bra samverkan genom vår tåg- och verkstadsproduktion. Vår vagnverkstad ligger mer rätt i det logistiska flödet och vi får en kortare rangering för våra vagnar, som sparar både tid och kapacitet. Vi råder bot på den kapacitetsbrist vi har haft och kommer inte behöva använda Folkesta som en avlastningsterminal i samma utsträckning. Genom att ha Eskilstuna som hubb för alla containertransporter till östkusten kan vi erbjuda effektiva och punktliga transporter mellan hela Mälardalen och Göteborg. Den nya bangården kommer att ge en högre effektivitet för våra kunder och i vår egen verksamhet, säger Jan Kilström.

Första diskussion om en ny bangård togs mellan Eskilstuna kommun och Green Cargo under sommaren och hösten 2015. Green Cargo var en av fastighetsägarna på bangårdsområdet, tillsammans med Trafikverket och Train Alliance.

Eskilstuna kommun behövde tillgång till bangårdsområdet, dels för att få utrymme för att bygga en ny servicedepå och verkstad för persontåg, som de skulle hyra ut till entreprenören MÄLAB, men också för att öppna upp möjligheter för att utveckla stadsdelsdelen och kunna bygga nya bostäder.

Möten med kommunen och Green Cargo satte fart runt årsskiftet 2015-2016. I december 2016 tecknades avtal för en ny bangård. Sedan gick det snabbt. Upphandling av entreprenörer skedde i juli 2017, byggstart startade i augusti och nu i november står bangården klar.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur bra det blir när vi samlas runt ett gemensamt mål. Samarbetet med kommunen och valda entreprenörer har fungerat precis som det ska. Vi ökar vår verksamhet här i Eskilstuna och jag vet att det är tack vare ett fantastiskt jobb från alla medarbetare. Det här är ett bevis på hur vi gör Green Cargo starkare tillsammans, avslutar Jan Kilström.