Green Cargo var på plats på Logistik & Transport

Logistik & Transport arrangerades på Svenska Mässan 7-8 november. Foto: Green Cargo

Mässan Logistik & Transport i Göteborg, Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportbranschen, har nu avslutats. Under konferensen diskuterade några av Nordens allra tyngsta beslutsfattare inom logistikområdet globala, europeiska och nordiska trender och drivkrafter som påverkar näringslivet och transportbranschen under de kommande åren. en av branschföreträdarna var Green Cargo, vars VD, Jan Kilström deltog i inledningsseminariet.

För fjärde året i rad blev Green Cargo inbjuden för att delta i det inledande seminariet på mässan som en viktig spelare inom den svenska transportnäringen och för att bidra med kunskap om miljö, teknik, politik och smarta logistiklösningar. I inledningsseminariet deltog Green Cargos VD Jan Kilström, tillsammans med Mats Grundius, VD för DB Schenker, Håkan Ericsson, VD för Postnord, Niclas Mårtensson, VD för Stena Line och Pekka Stenqvist, Nordenchef för DHL.

Alla talarna betonade att en av de viktigaste frågorna inom transportbranschen är hållbarhet.

– Allt tyder på att transporter kommer att öka i framtiden och att de är nyckeln för att svensk industri ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. För att få ett välfungerande transportsystem behövs alla transportslagen, men konkurrensen ska ske på lika villkor. Många underskattar järnvägens betydelse för svensk näringsliv, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Jan Kilström gav under seminariet flera exempel på den centrala rollen järnvägen spelar för en framgångsrik svensk industri, bland annat att Green Cargo kör 15,3 miljoner ton stål och skogsprodukter per år, vilket motsvarar 255 000 lastbilar.

Ytterligare en viktig punkt som diskuterades under seminariet var hur transportlandskapet nu ritas om i och med teknikutvecklingen, som aldrig gått så snabbt som nu. Den nya teknologin gör att krav på snabba leveranser med enkla orderläggningsprocesser är lika viktigt som själva produkterna som ska säljas. Logistikkedjor konkurrerar genom att leverera den bästa kundupplevelsen. 
Källa: Green Cargo