Ny järnvägsbro över Masnedsund

Bild: Banedanmark

Som ett led i bygget av Fehmern Bältförbindelsen uppgraderas nu järnvägen från Ringsten till Holeby -  en 115 kilometer lång sträcka – och en ny dubbelspårig järnvägsbro över Masnedsund kommer att byggas bredvid en befintliga bron.

Förberedande arbeten är redan igång. Banedanmark har satt upp tre bullermätare som dygnet runt kommer att mäta bullernivåer kring anläggningsplatsen fram till att bron öppnar, tidigast till sommaren 2019. På hemsidan för Ringsted-Fehmarn kan närboende följa bullernivåer och få veckovisa bullerrapporter levererade från en extern aktör.

– Det är ett svårt ställe att bygga en ny bro på. Det finns mycket mjuk jord i området där vi ska bygga ut befintliga dammar och bygga den nya bron. Det innebär att vi kommer att använda en metod där vi ska slå ned eller vibrera ned ett hundratal pålar i marken för att göra dammar tillräcklig stabil, säger Mette Koch Sonnenborg, projektledare på Banedanmark.