Green Cargo deltog på norsk transport- och logistikmässa

Mässan ”Transport och Logistikk”iktar sig till beslutsfattare, företagsledare, logistikchefer, politiker och forskare som har ett åtagande inom transport- och logistikbranschen. Konferensen hade cirka 900 deltagare och bekräftade därmed sin position som den största konferensen för den norska industrin. Foto: Green Cargo

Nyligen deltog Green Cargo på Norges största logistikmässa ”Transport och Logistikk” på Gardemoen utanför Oslo. I montern träffade bolagets representanter befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och intresseorganisationer i givande samtal. Samtidigt presenterade Green Cargos sina transportlösningar för den norska industrin.

– Den här mässan är en viktig arena för oss som tågoperatör. Vi knöt värdefulla kontakter med potentiella partners och kunder, som kan öppna nya marknadsmöjligheter för oss. Då det har meddelats om att införa betydligt högre infrastrukturavgifter i Norge, hade årets mässa ett särskilt fokus på att få ännu närmare dialog med de nationella myndigheterna för att säkra bästa möjliga ramvillkor, säger Kjell Owrehagen vd Green Cargo Norge.