Siemens och Alstom i samarbete

Bildar nytt bolag tillsammans

Siemens och Alstom har tecknat ett memorandum med avsikten att kombinera Siemens mobilitetsverksamhet, inklusive verksamhet inom järnvägsspårväxlar med Alstom. De två företagen är i stort sett komplementära när det gäller aktiviteter och marknader. Siemens kommer att få nyemitterade aktier i det sammanslagna bolaget som representerar 50 procent av Alstoms aktiekapital.

– Denna fransk-tyska joint venture är en stark signal på många sätt. Vi sätter den europeiska idén i verket och tillsammans med våra vänner på Alstom skapar vi en ny europeisk aktör inom järnvägsindustrin på lång sikt. Detta kommer att ge våra kunder runt om i världen en mer innovativ och konkurrenskraftigare leverantör, säger Joe Kaeser, vd och koncernchef för Siemens.

– Den globala marknaden har förändrats avsevärt de senaste åren. En dominerande aktör i Asien har förändrat den globala marknadsdynamiken och digitalisering kommer att påverka mobilitetens framtid. Tillsammans kan vi erbjuda fler valmöjligheter och driva den här omvandlingen för kunder, anställda och aktieägare på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, tillägger Kaeser.