Hector Rail och mgw Service tecknade serviceavtal

Elloket Vectron i Dresden. Foto: Wikipedia, kredit: Rainerhaufe

Hector Rail och mgw Service har tecknat ett femårigt fullserviceavtal. Båda parterna kommer att samarbeta för att kunna ge omfattande underhåll för Hector Rails växande moderna tågbestånd. Underhållsverksamheten beräknas börja i januari 2018.

Mgw Service kommer att ansvara för underhållet av Hector Rails växande tågbestånd. Det kommer att omfatta Vectron 243, Taurus 242 och Traxx 241 samt ett löpande underhåll av 441 lokomotiv.

Enligt ett pressmeddelande kommer båda parterna att arbeta nära varandra för att säkerställa lokens tillförlitlighet, tillgänglighet och övergripande prestanda och garantera full säkerhet i Hector Rails samtliga verksamhetsområden.

Hector Rail levererar logistiklösningar för den europeiska transportmarknaden, med huvudkontor i Sverige, men även verksamt i Norge, Tyskland och Danmark. Företaget tillhandahåller transportlösningar för industriprodukter samt intermodala gods- och persontransporter till industriverksamheter. Hector Rails flotta omfattar 75 lokomotiv och täcker totalt över sju miljoner tågkilometer per år.

mgw Service GmbH & Co. KG tillhandahåller underhållstjänster för järnvägsfordon. Specialiserat på el- och dieseldrivrutiner är bolagets huvudverkstad baserad i Krefeld (Tyskland) men har även operativ verksamhet i Sverige, Polen och Italien. mgw Service har ett stort lager reservdelar och strategiska komponenter. mgw Service är den europeiska underhållsdelen för Akiem Group.

Källa: Hector Rail