Nordisk Infrastruktur på plats på Elmia Nordic Rail

Robin Sinclair, en av Nordisk Infrastrukturs representanter under årets Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
De första besökarna har trädit in på årets upplaga av Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik

Nu har Elmia Nordic Rail öppnat, Nordens största och viktigaste arrangemang för den allomfattande järnvägsbranschen. Tillsammans med systermässorna Nordic Road och Future Transport tar mässtrion ett rejält grepp om hela den nordiska transportsektorn. Branschtidningen Nordisk Infrastruktur och dess webbsajter järnvägsnyheter.se respektive infrastrukturnyheter.se är på plats i Jönköping under dagarna tre.

Elmia Nordic Rail har arrangerats vartannat år sedan 1995 och i år äger evenemanget rum den 10-12 oktober, traditionsenligt på Elmia i småländska Jönköping. Arrangemanget är branschens mötesplats för såväl  järnvägens som den övriga transportsektorns kunder, företrädare och övriga intressenter. Här tar man del av nyheter, utbyter erfarenheter genom mässutställare och seminarier samt bygger gränsöverskridande nätverk.

Parallellt med Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road arrangeras mängder av fackseminarier.
Ett viktigt ämne som löper som en röd genom årets arrangemang är ”digitala trender” Vilka digitala trender kommer att slå nästa år? Och varför har han chip inopererade i händerna? Svaren ger Fredrik Hoel, platschef på IT-konsultbolaget Acando, under sin föreläsning på konferensens första dag.
Under rubriken ”Tio digitala trender som utmanar och skapar möjligheter” avslöjar Fredrik Hoel vad han tror kommer slå igenom 2018. Ett exempel är conversational computing, det vill säga röststyrd teknik.
– Jag kommer prata om dessa digitala trender och hur de kan komma att påverka och nyttjas av företag. Vilka nya tekniker som kommer utvecklas under kommande år och hur företag ska kunna hänga med i teknikens framfart.
Den snabba teknikutvecklingen innebär stora förändringar i många branscher. Dessutom blir slutkunden allt mer delaktig i såväl produkt som tjänst. Då gäller det att hänga med i utvecklingen och paketera lösningarna på bästa sätt.
– För mig är det viktigt att teknik är sömlös och smidig. Det är viktigt att med små medel kunna skapa stor kundnytta. Och pratar man digitalisering pratar man också om att skapa effektivitet som leder till lönsamhet.